AKTIVNÍ AKCE

Adopce ovocných stromů

14. 11. 2021, 10:00

Sraz: u vysílače nad Farmou Krhanice, na staré cestě na Chrást nad Sázavou

Kapitáni: Lucie & Hanka

Aktivní Krhanice budou za finanční podpory Nadace Partnerství obnovovat starou ovocnou alej na obecním pozemku v katastrálním území obce Krhanice, parcelní č. 2024. S výsadbou ovocné aleje souhlasilo zastupitelstvo obce Krhanice.

O CO JDE?

Sázet budeme 10 ks vysokokmenných jabloní.

Co znamená adopce?

Nabízíme jednotlivcům či rodinám stromek k adopci, tj. spolek zajistí stromek, zeminu, kůly... prostě vše materiální, co je k sázení potřeba. Adoptující věnuje svůj čas, sílu, práci, tj. zasadí strom při společné výsadbě.

Strom bude označen kartičkou s informacemi o odrůdě a se jménem toho, kdo jej adoptoval.

Adoptující se o strom bude i následně starat (kontrola kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů, pletí apod.), přednostně pak může ze stromu sklízet plody. Výchovný řez zajístí spolek - na jaře 2022 pro patrony a zájemce z řad veřejnosti zorganizuje a finančně zajistí seminář/přednášku s odborníkem přímo na místě výsadby. Zálivku zajistí spolek, případně po domluvě spolu s patrony.

 

Stromy jsou již adoptovány a 14. 11. 2021 proběhla společná výsadba. Děkujeme všem za účast. Nejen Aktivní Krhanice #sazibudoucnost. 

Děkujeme také Nadaci Partnerství.

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.“

Nabízíme tyto odrůdy k adopci:

  • Matčino

  • Panenské české

  • Řehtáč soudkovitý

  • Čistecké lahůdkové

  • Ribstonské

Máte otázky k adopci?

Napište nám: spolek@aktivnikrhanice.cz
Zavolejte nám:
606 269 744
606 208 372

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.