AKTUÁLNÍ

Lavičky do krajiny

jaro 2021 - jaro 2022

Kapitánky: Hanka Strnadová,

Lucka Maršíková

V obci i z obce Krhanice, Prosečnice vedou příjemné vycházkové trasy, které nabízejí pěkné výhledy. Chybí na nich ovšem odpočívadla.

HLAVNÍ MYŠLENKA

Smyslem projektu je vytvoření odpočinkových míst v přilehlé krajině obce, konkrétně jednoduchých laviček podél přístupových cest či na místech, která k tomu budou vhodná. 

Podpořeno z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.

Podpořeno obcí Krhanice a Lesy ČR. 

Jaký je koncept fungování

V obci i z obce Krhanice, Prosečnice vedou příjemné vycházkové trasy, které nabízejí pěkné výhledy. Chybí na nich ovšem odpočívadla. Smyslem projektu je vytvoření odpočinkových míst v přilehlé krajině obce, konkrétně jednoduchých laviček podél přístupových cest či na místech, která k tomu budou vhodná. Projekt je zamýšlen pro všechny věkové kategorie, pro místní obyvatele i pro turisty procházející krajem. Vybudováním těchto odpočívadel chce spolek zatraktivnit vycházkové trasy jak pro starší občany, kteří si budou moci na lavičkách odpočinout, tak pro rodiny s dětmi, které si mohou lavičku určit jako jistý cíl výletu či jen jako svačinové zastavení na cestě dál, ale obecně chce projekt nabídnout všem lidem místo k zastavení se a zahledění do krajiny, jednotlivcům i skupinám. 

Spolek chce aktivně spolupracovat s vedením obce a majiteli pozemků, na kterých by lavičky mohly být umístěny. Zároveň počítá se zapojením občanů jak při výběru míst vhodných pro osazení lavičkami, tak při samotném usazení laviček, které by proběhlo v rámci komunitní brigády. 

Na začátku projektu vzniká mapa, do které jsou zanesena místa (i s fotografiemi) vhodná pro umístění lavičky, zveřejněna i na facebookových stránkách spolku, kde lidé mohou o místech diskutovat, přinášet své návrhy či vybírat z nabídky. 

Na podporu projektu uspořádá spolek v průběhu roku 2021 běžecký závod s názvem Krhanický Kros. Výtěžek ze startovného bude rovněž použit na financování nákladů a podporu tohoto projektu.

Projekt Lavičky do krajiny byl hodnoticí komisí Nadace Via v programu Dokážeme víc, Živé komunity finančně podpořen v plné výši. 

Obec Krhanice i Lesy ČR vyjádřily projektu podporu.

K tomu všemu ale potřebujeme i vás, občany obce.

Buďte součástí projektu – zapojte se do výběru míst vhodných pro umístění laviček. Na facebookových stránkách spolku již je umístěna předběžná mapa s prvními návrhy. Pravidelně ji budeme doplňovat a přidávat další místa i s fotografiemi, kde by odpočívadla mohla stát, i na základě vašich návrhů. Napište nám do komentářů na Facebook, kde byste vy rádi viděli či využívali lavičku, nebo okomentujte návrhy již předložené. Nemáte-li přístup k Facebooku, napište jednoduše e-mail, pošlete fotografii místa… Teď je správný čas být aktivní! Společně dokážeme víc.

Mapka možných míst

Projekt bude (a v současné době již částečně je – viz předběžná mapa) propagován na webových a facebookových stránkách spolku, v případě zájmu obce je možno propagovat jej i na webových stránkách obce.