AKTUÁLNÍ

Ovocná alej

léto 2021 - jaro 2022

Kapitánky: Hanka Strnadová,

Lucka Maršíková

Chceme obnovit starou ovocnou alej, která bývala na historické cestě z Krhanic do Chrástu. Chceme, aby cesta od statku k vysílači a dále do lesů byla příjemná jako kdysi a sloužila lidem.

HLAVNÍ MYŠLENKA

Vraťme na místo staré, původní odrůdy ovocných stromů a vytvořme alej přístupnou všem.

Hlasování: zde

Cílem projektu

je znovu vysázení ovocných dřevin podél historické cesty z Krhanic do Chrástu. Chceme vysadit staré původní odrůdy, které zde rostly, jsou ověřené a pro místní podmínky vhodné. Za tímto účelem jsme předběžně oslovili okrašlovací spolek v Jílovém, který nám zbylé ovocné stromy identifikuje a my se budeme snažit tyto staré odrůdy sehnat na trhu a vysadit.
Sázení a následná péče bude probíhat dobrovolnicky formou brigády lidí a podporovatelů spolku. Každému dobrovolníku (případně rodině) připadne jedna sazenice, kterou sám zasadí a připevní cedulku se základními informacemi. Tento dobrovolník, resp. rodina by následně měla o "svůj" strom pravidelně pečovat. Spolek se v případě získání dotace a realizace projektu zaváže k péči o stromy po dobu min. 5 let. 

Proč sázet alej a proč právě tady?

Aleje byly úmyslně vysazovány již od 2. pol. 17. století a jejich význam trvá dodnes. Výsadba alejí se postupně rozšiřovala od pozemků panstva (u důležitých staveb jako hrady či zámky) přes poutní místa, okolí kostelů a kaplí, dále polnosti, které byly alejemi členěny na menší celky, až po cesty podél polí drobných sedláků.

Dotčený pozemek v katastrálním území obce Krhanice: Podle historických map se jednalo o významnou cestu s alejí, která spojovala Dolní Požáry s Chrástem, potažmo Týncem nad Sázavou. Dle pamětníků tu bývala právě ovocná alej, která poskytovala lidem stín a také plody samotné. O její údržbu (jakožto údržbu všech alejí) se zasazovali místní. Dnes z aleje zbylo pouze torzo, kterému dominuje jedna velká hrušeň. V některých částech se uchytili náletové dřeviny. O stávající dřeviny se v současnosti nikdo nestará.
Zachovaná cesta je využívaná místními obyvateli pro vycházku do okolních lesů nebo výlet do nedalekého městečka. Trasa je také často využívaná sportovci pro jízdu na kole, běh, ale letošní zimu 2020/21 například také jako běžkařská trasa.

Význam alejí, které sázeli už naši předci, trvá a celospolečenská tendence aleje sázet roste. Kromě toho, že pomáhají člověku v lepší orientaci v krajině, chrání rozpálené cesty před sluncem, a vytvářejí tak stín, zachycují také hluk a škodliviny, přispívají ke snižování CO2 v ovzduší, slouží jako větrolamy, brání zavátí cesty sněhem a neposlední řadě usnadňují zvířatům pohyb v intenzivně obdělávané krajině či poskytují domov pro drobné živočichy. 

 

Proč sázet staré ovocné odrůdy?

Výhodou starých odrůd je, že jsou časově prověřené, jsou dobře známé podmínky, které jim vyhovují, a skutečnost, jak jsou odolné proti chorobám a mrazům, v neposlední řadě nabízejí větší škálu chutí. Jejich plody poslouží jak místním, tak i pocestným. Mňam!

 

Aktuálně

Projekt získal podporu obce Krhanice.

Projekt obnovy ovocné aleje postoupil do internetového hlasování Stromy místo letáků. Podpořte náš projekt i vy. Společně můžeme krajině navrátit staré, původní ovocné odrůdy, člověku stín a živočichům prostor k bytí. Příspěvek získají projekty s nejvyšším počtem hlasů. Děkujeme, že jste aktivní!
Hlasovat je možné jen do 12. 7.: 

hlasuj zde

Aktivní Krhanice, z. s. (Středočeský kraj)
Ovocná alej (10 stromů)
#ovocnaalej

https://www.facebook.com/aktivnikrhanice/photos/a.147358976660411/630679048328399/