Chceme být aktivní!

Posláním spolku Aktivní Krhanice je především podporovat kultivaci veřejného prostoru i krajiny, rozvoj sousedských vztahů a udržování kulturní a historické paměti obce. Členové spolku jednají na základě vlastních morálních hodnot a společenské odpovědnosti.

SDÍLENÍ

Chceme sdílet zkušenosti, prostředky i společný čas. Chceme sdílet nářadí na zahradu nebo do domácnosti, které používáme jednou za čas a které se může hodit i ostatním. Věříme, že sdílení může pomáhat i přinášet radost.

KULTIVACE

Chceme pomáhat kultivovat naše okolí. Jak veřejná prostranství, tak krajinu, která to potřebuje nejvíce. Od sbírání odpadků po vytváření zajímavých návrhů, které mohou pomoci významně zlepšit kvalitu života v obci Krnanice.

OCHRANA

Chceme se zasazovat o ochranu přírody a naší krajiny. Ale také chceme pomáhat chránit kulturní a historické bohatství Krhanic. Naším cílem je spoluvytvářet životní prostor, ve kterém žijeme a který předáváme našim dětem.

Co chceme dělat:

 1. obecní úklid jako službu místu, kde žijeme, ale také jako společně strávený čas – nebuďme lhostejní a vyjděme ven (zaměříme se vždy na jednu lokalitu a po „práci“ budou i koláče, resp. buřty, nebo výlet),

 2. procházky do známých i méně známých míst v okolí obce (jednou z toho třeba vznikne „několikero zastavení kolem Krhanic“),

 3. vytvářet odpočinková místa (abychom si měli, kam sednout, kde se rozhlédnout do krajiny, poslouchat a mlčet, uf),

 4. zpracovat historii obce (co tu po nás zbude?),

 5. sdílet věci v komunitě (všichni nepotřebují všechno a každý má něco),

 6. obnovit historické cesty,

 7. vysazovat dřeviny vhodné pro opylovače (protože bez včel to, lidi, nepůjde!) a původní druhy,

 8. blešáky a sběr věcí pro potřebné (mnozí mají hodně anebo víc, než chtějí či potřebují, a dost možná nevědí, co s tím), atd.

A proč to chceme dělat?

Aby se nám tu společně dobře žilo. A aby po nás nepřišla potopa… 

Hlavní činnosti spolku jsou:

 1. organizování pravidelného dobrovolného obecního úklidu,
 2. výsadba dřevin,
 3. obnovování historických cest,
 4. vytváření odpočinkových míst,
 5. podpora mezigeneračních setkání,
 6. podpora a vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Krhanic k místu, kde žijí, podpora a rozvíjení sousedských vztahů,
 7. spolupráce s místními občany a ostatními spolky,
 8. zpracování historie obce ve spolupráci s pamětníky,
 9. sběr dokumentů, fotografií a jiných materiálů o historii obce a jejich následná propagace,
 10. organizace sportovních a kulturních aktivit.

Máte dobrý nápad?

Tak přesně vás spolek potřebuje. 

Nic to nestojí (tedy až na tu stovku ročně na členský poplatek). A je to pro nás pro všechny. Nebojte se taky zapojit a pomoci vytvářet projekty a akce, které naplní a zlepší život v obci.