Často kladené dotazy - F.A.Q.

Spolek Aktivní Krhanice, z. s., je dobrovolnický a neziskový. Takže zde nemám žádné operátory ani podporu. Na stránky jsme se snažili dát maximum informací, ale pokud nenajdete odpověď níže anebo zkrátka potřebujete vřelé lidské slovo, obraťte se na jednoho ze členů rady.

Otázky ohledně členství

Musím mít v Krhanicích trvalé bydliště?

Nikoliv. Spolek je otevřený všem, kdo mají zájem o obec Krhanice. Nejen rezidentům.

Kdo může vstoupit do spolku?

Členem spolku Aktivní Krhanice, z. s., se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami spolku.

Jak mohu požádat o členství?

Žádost o členství vzniká podáním elektronické přihlášky s uvedením základních osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonický kontakt a e-mailový kontakt.

Kdo schválí přijetí nového člena?

Přijetí nového člena schvaluje rada spolku, a to nadpoloviční většinou svých hlasů. Rada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

Otázky ohledně činnosti

Jak se mohu jako člen zapojit?

Sledujte plánované projekty v členské sekci. Pokud máte vlastní nápad, můžete využít FORUM na Nástěnce členské sekce. Nebojte se zapojit do diskusí na webu nebo Facebooku.

Musím se účastnit každé akce?

Spolek je dobrovolnický, to znamená, že vaše účast je také dobrovolná.

Jak se dozvím o nových akcích?

Každý člen bude o důležitých akcích informován e-mailem (prosím zkontrolujte si i schránku pro nevyžádanou poštu). Sledujte web a Facebook.